เลือกภาษา

แอลอกฮอล์ I.P.A 200L  ID: SUT1.IPA

1 DRM

ไอพีเอบริสุทธิ์ (IPA) 99.8% สำหรับงานพิมพ์ออฟเซ็ทจึงไม่ต้องใช้ปริมาณมากเกินความจำเป็น,ไม่ทำให้หัวจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ (Alco Smart) เสียหายก่อนเวลาอันควร บรรจุ 200 ลิตรต่อถัง
TH SUT1.IPA_Saphira_IPA_200L.png

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

ไอพีเอบริสุทธิ์ (IPA) 99.8% สำหรับงานพิมพ์ออฟเซ็ต

- ไม่ทำให้หัวจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ (Alco Smart) เสียหายก่อนเวลาอันควร
- ไม่ต้องใช้ปริมาณมากเกินความจำเป็น, ลดอัตราการสิ้นเปลือง
- ควบคุมสมดุลน้ำ/หมึกเร็วขึ้น
แอลอกฮอล์ I.P.A 200L สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1