เลือกภาษา

หมึก Elite Pure 600 สีฟ้า 1kg (Soy Ink)  ID: SUT1.HS312

1 CAN

หมึกพิมพ์ออฟเซ็ตฐานน้ำมันถั่วเหลือง(Soy Ink) สีฟ้า รุ่น Elite Pure 600 บรรจุ 1 กก.ต่อกระป๋อง
TH Ink_Cyan.png

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

หมึกพิมพ์ฐานน้ำมันถั่วเหลือง(Soy Ink)สำหรับเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ต ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน RoHS ไม่มีสารตะกั่วและสารโลหะหนักที่เป็นอันตราย

- เนื้อสีสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 2846 และ ISO 12647-2
- ให้ความสม่ำเสมอของเนื้อสีและเนื้อสีแน่นทำให้พิมพ์ได้จำนวนมาก
- ปรับสมดุลน้ำ-หมึกได้ง่าย, ปรับสีงานพิมพ์ได้รวดเร็ว
- ควบคุมสีงานพิมพ์ได้สม่ำเสมอ
- เซ็ทตัวได้เร็วทำให้ลดปัญหาการซับหลังและกลับหน้าพิมพ์ได้เร็ว
- หมึกพิมพ์แห้งตัวไวนำไปทำกระบวนการหลังพิมพ์ได้เร็วขึ้น
หมึก Elite Pure 600 สีฟ้า 1kg (Soy Ink) สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1