เลือกภาษา

น้ำยาฟาวน์เท่น Fount 554 AR Pure - 25L  ID: SUT1.F115305H

1 DRM

เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์ป้อนแผ่นที่ใช้ระบบอัลคัลเลอร์ ไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์ (IPA Free)ในการพิมพ์ บรรจุ 25 ลิตรต่อถัง
TH SUT1.F115305H_Saphira_Fount_554_25L.png

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

น้ำยาฟาวเท่นไม่ใช้แอลกอฮอล์(IPA Free)ระบบอัลคัลเลอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ป้อนแผ่น

- ไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์ (IPA Free) ในน้ำยาฟาว์เท่น

- ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำในการพิมพ์

- ช่วยให้งานพิมพ์มีสีสันสดใสและลดปัญหาในการพิมพ์

- มีบัฟเฟอร์ช่วยควบคุมความเป็นกรด-ด่างให้เหมาะกับการพิมพ์ในช่วง pH 4.8-5.5

- ป้องกันการเกิดแบคทีเรียและเมือกในระบบ ช่วยป้องกันการเกิดสนิม

น้ำยาฟาวน์เท่น Fount 554 AR Pure - 25L สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1