เลือกภาษา

ปากกาลบเพลทCtP หัวเล็ก - 3 ด้าม/กล่อง  ID: SUT1.EEP8G24

1 PAK

เหมาะสำหรับลบเพลทCtP ทุกชนิด มีขนาดหัวเล็ก บรรจุ 3 ด้ามต่อกล่อง
TH SUT1.EEP8G24_Energy_elite_correction_pen_medium.png

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

เหมาะสำหรับลบเพลทCtP ทุกชนิด มีขนาดหัวเล็ก
ปากกาลบเพลทCtP หัวเล็ก - 3 ด้าม/กล่อง สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1