เลือกภาษา

ปากกาลบเพลทCtP หัวใหญ่ - 3 ด้าม/กล่อง  ID: SUT1.EEP7JK3

1 LE

เหมาะสำหรับลบเพลทCtP ทุกชนิด มีขนาดหัวใหญ่ บรรจุ 3 ด้ามต่อกล่อง
SUT1.EEP7JK3.png

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

เหมาะสำหรับลบเพลทCtP ทุกชนิด มีขนาดหัวใหญ่
ปากกาลบเพลทCtP หัวใหญ่ - 3 ด้าม/กล่อง สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1