เลือกภาษา

สเปรย์กันหมึกแห้ง  ID: SUT1.ANTIDRYSPRAY

1 CAN

สเปรย์กันหมึกแห้ ใช้ฉีดพ่นหมึกพิมพ์ในรางเพื่อป้องกันผิวหน้าหมึกแห้งในระหว่างพักเครื่องเป็นเวลานาน

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

สเปรย์กันหมึกแห้ ใช้ฉีดพ่นหมึกพิมพ์ในรางเพื่อป้องกันผิวหน้าหมึกแห้งในระหว่างพักเครื่องเป็นเวลานาน
สเปรย์กันหมึกแห้ง สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1