เลือกภาษา

น้ำยาฟาวน์เท่น FS13-200 10L  ID: SUT1.1622619

1 CAN

เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์ป้อนแผ่นที่ใช้ระบบอัลคัลเลอร์ ช่วยลดปริมาณการใช้แอลกอฮอล์ (IPA) บรรจุ 10 ลิตรต่อแกลอน

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

น้ำยาฟาวเท่นระบบอัลคัลเลอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ป้อนแผ่น

- ช่วยลดปริมาณการใช้แอลกอฮอล์ได้ในช่วง 8-12%
- ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำในการพิมพ์
- ช่วยให้งานพิมพ์มีสีสันสดใสและลดปัญหาในการพิมพ์
- มีบัฟเฟอร์ช่วยควบคุมความเป็นกรด-ด่างให้เหมาะกับการพิมพ์ในช่วง pH 4.8-5.5
- ป้องกันการเกิดแบคทีเรียและเมือกในระบบ ช่วยป้องกันการเกิดสนิม
น้ำยาฟาวน์เท่น FS13-200 10L สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1