เลือกภาษา

สายพานลมดูดและสายพานลำเลียง

สายพานลมดูดและสายพานลำเลียงกระดาษ มีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการทั้งขนาดและผิวสัมผัสเพื่อให้ตรงตามความต้องการของประเภทวัสดุที่ใช้พิมพ์ สายพานลมดูดและสายพานลำเลียงกระดาษมีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูงและไม่ทำให้เป็นรอย นอกจากนี้มียังมีความยืดหยุ่นสูงและคุณสมบัติการสึกหรอต่ำ

สายพานลมดูดและสายพานลำเลียง
 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 1. Suction tape 3x M2.015.872 /01

  Suction tape 3x M2.015.872 /01 รหัส M2.015.899F/01

  1 LE

  3 ชิ้น สำหรับ M2.015.872 /01 อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: CD 102 / CX 102, SM 102 / SX 102, XL 105 / XL 106
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 2. Suction tape 3x M2.015.880

  Suction tape 3x M2.015.880 รหัส M2.015.849F/

  1 LE

  สายพานลมดูดท้ายกระดาษ 20mm. สีเขียว เรียบ กระดาษบางพิเศษ (3 เส้น/ชุด) เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74 / XL 75, SM 74 / SX 74
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 3. Suction tape 5x F4.514.578

  Suction tape 5x F4.514.578 รหัส M2.015.882F/

  1 LE

  5 ชิ้น สำหรับ F4.514.578 / อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: CD 102 / CX 102, CD 74 / XL 75, SM 102 / SX 102, XL 105 / XL 106
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 4. Suction tape 5x F4.614.821 /

  Suction tape 5x F4.614.821 / รหัส F4.614.822F/

  1 LE

  สายพานลมดูดท้ายกระดาษ 20mm. สีเทา มีสันโคร่งสำหรับกระดาษบางพิเศษ (5 เส้น/ชุด) เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102 / CX 102, CS 92, Primefire 106, SM 102 / SX 102, XL 105 / XL 106, XL 145 / XL 162
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 5. Suction tape 5x F4.614.830

  Suction tape 5x F4.614.830 รหัส F4.614.830F/

  1 LE

  5 ชิ้น สำหรับ F4.617.830 / อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: CD 102 / CX 102, CD 74 / XL 75, SM 102 / SX 102, SM 74 / SX 74, XL 105 / XL 106, XL 145 / XL 162
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 6. Suction tape 5x F4.614.831 /

  Suction tape 5x F4.614.831 / รหัส F4.614.832F/

  1 LE

  สายพานลมดูดท้ายกระดาษ 20mm. สีเทา เรียบ สำหรับกระดาษบางเรียบ (5 เส้น/ชุด) เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102 / CX 102, CS 92, Primefire 106, SM 102 / SX 102, XL 105 / XL 106
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 7. Suction tape 5x F4.614.861 /

  Suction tape 5x F4.614.861 / รหัส F4.614.862F/

  1 LE

  5 ชิ้น สำหรับ F4.614.861 / สีเทา อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: CD 74 / XL 75, SM 102 / SX 102, XL 105 / XL 106, XL 145 / XL 162
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 8. Suction tape 5x F4.614.871 /

  Suction tape 5x F4.614.871 / รหัส F4.614.872F/

  1 LE

  สายพานลมดูดท้ายกระดาษ 7mm. สีฟ้า มีโคร่ง สำหรับกระดาษบางเรียบ (5 เส้น/ชุด) เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74 / XL 75, SM 102 / SX 102, XL 105 / XL 106, XL 145 / XL 162
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 9. Suction tape 5x F4.614.886 /

  Suction tape 5x F4.614.886 / รหัส F4.614.886F/

  1 LE

  5 ชิ้น สำหรับ F4.614.885 / อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: Primefire 106, SM 102 / SX 102, XL 105 / XL 106, XL 145 / XL 162
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 10. Suction tape 5x F4.614.891 /

  Suction tape 5x F4.614.891 / รหัส F4.614.892F/

  1 LE

  สายพานลมดูดท้ายกระดาษ 7mm. สีแดง มีโคร่ง สำหรับกระดาษบางเรียบ (5 เส้น/ชุด) เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: Primefire 106, SM 102 / SX 102, XL 105 / XL 106, XL 145 / XL 162
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 11. Suction tape 5x F7.514.513

  Suction tape 5x F7.514.513 รหัส M2.015.885F/

  1 LE

  5 ชิ้น สำหรับ F7.514.513 / อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: SM 102 / SX 102
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 12. Suction tape 5x F7.514.532

  Suction tape 5x F7.514.532 รหัส M2.015.894F/

  1 LE

  5 ชิ้น สำหรับ F7.514.532 / อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: SM 102 / SX 102
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 13. Suction tape 5x F7.514.533

  Suction tape 5x F7.514.533 รหัส M2.015.888F/

  1 LE

  5 ชิ้น สำหรับ F7.514.533 / สีเหลือง อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: SM 102 / SX 102
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 14. Suction tape 5x M2.015.870

  Suction tape 5x M2.015.870 รหัส M2.015.841F/

  1 LE

  สายพานลมดูดท้ายกระดาษ 20mm. สีเหลืองมีโคร่ง กระดาษบางพิเศษ (5 เส้น/ชุด) เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102 / CX 102, SM 102 / SX 102, XL 105 / XL 106
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 15. Suction tape 5x M2.015.871

  Suction tape 5x M2.015.871 รหัส M2.015.844F/

  1 LE

  สายพานลมดูดท้ายกระดาษ 20mm. สีเทา มีโคร่ง กระดาษบางพิเศษ (5 เส้น/ชุด) เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102 / CX 102, SM 102 / SX 102, XL 105 / XL 106
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 16. Suction tape 5x M2.015.878

  Suction tape 5x M2.015.878 รหัส M2.015.847F/

  1 LE

  สายพานลมดูดท้ายกระดาษ 20mm. สีเหลือง เรียบ กระดาษบางพิเศษ (5 เส้น/ชุด) เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74 / XL 75, CD 102 / CX 102, SM 102 / SX 102, XL 105 / XL 106
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 17. Suction tape 5x M2.015.880

  Suction tape 5x M2.015.880 รหัส M2.015.848F/

  1 LE

  5 ชิ้น สำหรับ M2.015.880เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, Primefire 106, SM102, SX 102, XL 105, XL 106, XL 145/162
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 18. Suction tape 5x M2.015.895

  Suction tape 5x M2.015.895 รหัส M2.015.897F/01

  1 LE

  5 ชิ้น สำหรับ M2.015.895 / อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: CD 102 / CX 102, SM 102 / SX 102, XL 105 / XL 106
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 19. Suction tape gelb

  Suction tape gelb รหัส F4.614.830 /

  1 LE

  1 ชิ้น. อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: CD 102 / CX 102, CD 74 / XL 75, SM 102 / SX 102, SM 74 / SX 74, XL 105 / XL 106, XL 145 / XL 162
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 20. สายพานลมดูด

  สายพานลมดูด รหัส M2.015.842F/

  1 LE

  25 ชิ้นเหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, SM102, SX 102, XL 105
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4