เลือกภาษา

สายพานลมดูดและสายพานลำเลียง

สายพานลมดูดและสายพานลำเลียงกระดาษ มีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการทั้งขนาดและผิวสัมผัสเพื่อให้ตรงตามความต้องการของประเภทวัสดุที่ใช้พิมพ์ สายพานลมดูดและสายพานลำเลียงกระดาษมีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูงและไม่ทำให้เป็นรอย นอกจากนี้มียังมีความยืดหยุ่นสูงและคุณสมบัติการสึกหรอต่ำ

สายพานลมดูดและสายพานลำเลียง
 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 1. Suction tape

  Suction tape รหัส C3.015.653 /

  1 LE

  1 ชิ้น.
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 2. Suction tape

  Suction tape รหัส F4.020.292 /02

  1 LE

  1 ชิ้น. เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102 / CX 102, CS 92, Primefire 106, SM 102 / SX 102, XL 105 / XL 106
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 3. Suction tape

  Suction tape รหัส M2.015.357 /01

  1 LE

  1 ชิ้น.
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 4. Suction tape

  Suction tape รหัส M2.015.840F/

  1 LE

  1 ชิ้น. สายพานลมดูดท้ายกระดาษ 20mm. สีเหลืองมีโคร่ง กระดาษบางพิเศษ (3 เส้น/ชุด) เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74 / XL 75, PM 52, PM 74, SM 52 / SX 52, SM 74 / SX 74
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 5. Suction tape

  Suction tape รหัส M2.015.843F/

  1 LE

  3 ชิ้น สำหรับ M2.015.871เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74, XL 75, PM 74, SM 52, SX 52, SM 74
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 6. Suction tape

  Suction tape รหัส M2.015.846F/

  1 LE

  สายพานลมดูดท้ายกระดาษ 20mm. สีเหลือง เรียบ กระดาษบางพิเศษ (3 เส้น/ชุด) เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74 / XL 75, PM 52, PM 74, SM 52 / SX 52, SM 74 / SX 74
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 7. Suction tape 25x F4.514.578

  Suction tape 25x F4.514.578 รหัส M2.015.883F/

  1 LE

  25 ชิ้น สำหรับ F4.514.578 / อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: CD 102 / CX 102, SM 102 / SX 102, XL 105 / XL 106
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 8. Suction tape 25x F4.614.830

  Suction tape 25x F4.614.830 รหัส F4.614.839F/

  1 LE

  25 ชิ้น สำหรับ F4.614.830 / อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: CD 102 / CX 102, CD 74 / XL 75, SM 102 / SX 102, XL 105 / XL 106, XL 145 / XL 162
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 9. Suction tape 25x F4.614.831 /

  Suction tape 25x F4.614.831 / รหัส F4.614.833F/

  1 LE

  25 ชิ้นเหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, SM102, SX 102, XL 105, XL 106, CD 102, CX 102, SM102, SX 102, XL 105, XL 106, XL 145/162
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 10. Suction tape 25x F4.614.861 /

  Suction tape 25x F4.614.861 / รหัส F4.614.863F/

  1 LE

  25 ชิ้น สำหรับ F4.614.861 / อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: CD 74 / XL 75, SM 102 / SX 102, XL 105 / XL 106, XL 145 / XL 162
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 11. Suction tape 25x F4.614.871 /

  Suction tape 25x F4.614.871 / รหัส F4.614.873F/

  1 LE

  25 ชิ้นเหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74, XL 75, SM102, SX 102, XL 105, XL 106, XL 145/162, SM102, SX 102, XL 105, XL 106, SM102, SX 102, XL 105
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 12. Suction tape 25x F4.614.881 /

  Suction tape 25x F4.614.881 / รหัส F4.614.883F/

  1 LE

  25 ชิ้นเหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74, XL 75, SM102, SX 102, XL 105, XL 106, XL 145/162, SM102, SX 102, XL 105, XL 106, SM102, SX 102, XL 105
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 13. Suction tape 25x F4.614.891 /

  Suction tape 25x F4.614.891 / รหัส F4.614.893F/

  1 LE

  25 ชิ้นเหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74, XL 75, SM102, SX 102, XL 105, XL 106, XL 145/162, SM102, SX 102, XL 105, XL 106, SM102, SX 102, XL 105
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 14. Suction tape 25x M2.015.871

  Suction tape 25x M2.015.871 รหัส M2.015.845F/

  1 LE

  25 ชิ้น สำหรับ M2.015.871เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, SM102, SX 102, XL 105
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 15. Suction tape 25x M2.015.878

  Suction tape 25x M2.015.878 รหัส M2.015.878F/

  1 LE

  25 ชิ้น สำหรับ M2.015.878เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, SM102, SX 102, XL 105, XL 106, XL 145/162
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 16. Suction tape 25x M2.015.880

  Suction tape 25x M2.015.880 รหัส M2.015.880F/

  1 LE

  สายพานลมดูดท้ายกระดาษ 20mm. สีเขียว เรียบ กระดาษบางพิเศษ (25 เส้น/ชุด) เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102 / CX 102, SM 102 / SX 102, XL 105 / XL 106, XL 145 / XL 162
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 17. Suction tape 3x F4.614.821 /

  Suction tape 3x F4.614.821 / รหัส F4.614.821F/

  1 LE

  สายพานลมดูดท้ายกระดาษ 20mm. สีเทา มีสันโคร่งสำหรับกระดาษบางพิเศษ (3 เส้น/ชุด) เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74 / XL 75, SM 74 / SX 74
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 18. Suction tape 3x F4.614.831 /

  Suction tape 3x F4.614.831 / รหัส F4.614.831F/

  1 LE

  สายพานลมดูดท้ายกระดาษ 20mm. สีเทา เรียบ สำหรับกระดาษบางเรียบ (3 เส้น/ชุด) เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74 / XL 75
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 19. Suction tape 3x F4.614.885 /

  Suction tape 3x F4.614.885 / รหัส F4.614.885F/

  1 LE

  3 ชิ้น สำหรับ F4.614.885 / สีเหลือง อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: CD 74 / XL 75, Primefire 106, SM 102 / SX 102, XL 105 / XL 106
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 20. Suction tape 3x F4.614.891 /

  Suction tape 3x F4.614.891 / รหัส F4.614.891F/

  1 LE

  สายพานลมดูดท้ายกระดาษ 7mm. สีแดง มีโคร่ง สำหรับกระดาษบางเรียบ (3 เส้น/ชุด) เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74 / XL 75, SM 102 / SX 102, XL 105 / XL 106
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4