เลือกภาษา

ตัวกดประคองและแยกส่วนกระดาษ

ตัวกดประคองและแยกส่วนกระดาษ ตั้งอยู่บริเวณใกล้ระบบ สายพานในหน่วยป้อนและควบคุมการส่งกระดาษขาเข้า ชุดตัวกดประคองและแยกส่วนกระดาษของแท้จากไฮเดลเบิร์กทำจากวัสดุคุณภาพสูงมีความแม่นยำเที่ยงตรง ทำให้มั่นใจได้ว่าใช้งานได้ดีกับเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์กและระบบพากระดาษที่มีความเอียดสูง

ตัวกดประคองและแยกส่วนกระดาษ
 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 1. Separator finger

  Separator finger รหัส 36.017.084 /

  1 LE

  1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: GTO 52
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 2. Separator finger

  Separator finger รหัส 66.028.810F/01

  1 LE

  1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, PM 74, SM102, SX 102, SM 74, SX 74, XL 105, XL 106, XL 145/162
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 3. Separator finger

  Separator finger รหัส F2.028.475S/

  1 LE

  1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, Dymatrix, Primefire 106, SM102, SX 102, XL 105, XL 106, XL 145/162
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 4. Separator finger

  Separator finger รหัส F2.028.476S/

  1 LE

  1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, Dymatrix, Primefire 106, SM102, SX 102, XL 105, XL 106, XL 145/162
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 5. Separator finger

  Separator finger รหัส G2.028.130S/01

  1 LE

  1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, Dymatrix, PM 52, Primefire 106, SM102, SX 102, SM 52, SX 52, XL 105, XL 106, XL 145/162
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 6. Separator finger

  Separator finger รหัส L4.028.164S/

  1 LE

  1 ชิ้น. ตัวกดแยกกระดาษ เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74 / XL 75, PM 74, SM 74 / SX 74
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 7. Separator finger

  Separator finger รหัส L4.028.165S/

  1 LE

  1 ชิ้น. ตัวกดแยกกระดาษ เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74 / XL 75, PM 74, SM 74 / SX 74
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 8. Separator finger cpl

  Separator finger cpl รหัส M3.028.824S/01

  1 LE

  1 ชิ้น. ตัวกดแยกกระดาษ เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74 / XL 75, XL 145 / XL 162
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 9. Separator finger cpl

  Separator finger cpl รหัส M3.028.825S/01

  1 LE

  1 ชิ้น. ตัวกดแยกกระดาษ เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74 / XL 75
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 10. Sheet separator finger for cardboard

  Sheet separator finger for cardboard รหัส 66.028.110F/01

  1 LE

  1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, PM 74, SM102, SX 102, SM 74, SX 74, XL 105
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 11. Sheet separator finger for cardboard

  Sheet separator finger for cardboard รหัส L4.028.167S/

  1 LE

  1 ชิ้น. ตัวกดแยกกระดาษ เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74 / XL 75, PM 74, SM 74 / SX 74
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1