เลือกภาษา

เครื่องพิมพ์อื่นๆ

อะไหล่แท้คุณภาพสูงจากไฮเดลเบิร์กสำหรับเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์กผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงและมีการควบคุมคุณภาพการผลิตขั้นสูง ซึ่งไม่เพียงแค่เราจะกล้ารับประกันสินค้าเท่านั้นแต่เรายังปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ท่านได้ใช้อะไหล่คุณภาพสูงเพื่อประสิทธิภาพการใช้เครื่องพิมพ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด

  1. 20
  2. 30
  3. 50
  1. Cam

    Cam รหัส C8.205.034 /

    1 LE

    1 ชิ้น. อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: CD 102 / CX 102, SM 102 / SX 102
    • Service Technician
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  2. Camshaft

    Camshaft รหัส SA.072.002 /05

    1 LE

    1 ชิ้น. อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: CD 102 / CX 102, CS 92, SM 102 / SX 102
    • Service Technician
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  3. Camshaft

    Camshaft รหัส SA.072.052 /05

    1 LE

    1 ชิ้น. อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: CD 102 / CX 102, CS 92, SM 102 / SX 102
    • Service Technician
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  4. Circular brush

    Circular brush รหัส 66.020.122 /

    1 LE

    1 ชิ้น. อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: CD 102 / CX 102, PM 74, SM 102 / SX 102, SM 74 / SX 74
    • Service Technician
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  5. Circular brush

    Circular brush รหัส 66.891.006 /

    1 LE

    1 ชิ้น. ล้อแปรงสีขาว สำหรับหมุนกดประคองกระดาษ เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102 / CX 102, PM 74, SM 102 / SX 102, SM 74 / SX 74
    • Service Technician
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  6. Claw

    Claw รหัส F3.040.254 /

    1 LE

    1 ชิ้น. อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: Primefire 106, XL 105 / XL 106
    • Service Technician
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  7. Collar

    Collar รหัส 71.009.207 /

    1 LE

    1 ชิ้น. เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102 / CX 102, CS 92, Dymatrix, SM 102 / SX 102
    • Service Technician
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  8. Collar

    Collar รหัส M2.009.112 /01

    1 LE

    1 ชิ้น. เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: PM 52, PM 74, SM 52 / SX 52, SM 74 / SX 74
    • Service Technician
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  9. Compressed-air control unit C.33 G HA4 B

    Compressed-air control unit C.33 G HA4 B รหัส 00.580.4443/05

    1 LE

    1 ชิ้น. อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: CD 74 / XL 75
    • อะไหล่
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  10. Control shaft

    Control shaft รหัส 41.028.151 /03

    1 LE

    1 ชิ้น. อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: CD 102 / CX 102, CD 74 / XL 75, PM 74, SM 102 / SX 102, SM 74 / SX 74
    • Service Technician
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  11. Coupling

    Coupling รหัส C5.040.437 /03

    1 LE

    1 ชิ้น. อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: CD 102 / CX 102, CS 92, SM 102 / SX 102, SM 74 / SX 74
    • Service Technician
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  12. Coupling

    Coupling รหัส M2.015.867 /

    1 LE

    1 ชิ้น. อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: CD 102 / CX 102, CD 74 / XL 75, PM 74, SM 102 / SX 102, SM 74 / SX 74
    • Service Technician
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  13. Cylinder D25/H20

    Cylinder D25/H20 รหัส 87.334.002 /02

    1 LE

    1 ชิ้น. อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: SM 102 / SX 102
    • Service Technician
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  14. Cylinder/valve unit

    Cylinder/valve unit รหัส F4.335.004 /04

    1 LE

    1 ชิ้น. อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: Primefire 106, XL 105 / XL 106, XL 145 / XL 162
    • อะไหล่
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  15. Cylinder/valve unit

    Cylinder/valve unit รหัส G2.184.0040/01

    1 LE

    1 ชิ้น. อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: PM 52, SM 52 / SX 52
    • อะไหล่
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  16. Cylinder/valve unit

    Cylinder/valve unit รหัส L2.335.002 /01

    1 LE

    1 ชิ้น. อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: CD 74 / XL 75
    • อะไหล่
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  17. Cylinder/valve unit

    Cylinder/valve unit รหัส L2.335.038 /01

    1 LE

    1 ชิ้น. อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: CD 74 / XL 75
    • อะไหล่
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  18. Cylinder/valve unit D10 H25

    Cylinder/valve unit D10 H25 รหัส F4.335.056 /09

    1 LE

    1 ชิ้น. อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: XL 105 / XL 106
    • อะไหล่
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  19. Cylinder/valve unit D10 H4

    Cylinder/valve unit D10 H4 รหัส 61.184.1131/01

    1 LE

    1 ชิ้น. อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: SM 52 / SX 52
    • อะไหล่
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  20. Cylinder/valve unit D10 H4

    Cylinder/valve unit D10 H4 รหัส F7.335.001 /02

    1 LE

    1 ชิ้น. อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: CD 102 / CX 102, CS 92, SM 102 / SX 102
    • อะไหล่
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    สินค้าพร้อมส่ง

    No price available.
    กรุณาสอบถามราคา

  1. 20
  2. 30
  3. 50