เลือกภาษา

แจ็คเก็ตรองโม

แผ่นแจ็คเก็ตรองโมทรงกระบอก ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้สำหรับโมส่งในการป้องกันไม่ให้หมึกและน้ำยามาเกาะและไม่ทำให้งานพิมพ์เป็นรอย

"TransferJacket Blue" ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับไฮเดลเบิร์กประกอบด้วยแผ่นนิกเกิลที่ทำจากโครเมียมชุบนิกเกิลและเคลือบด้วยสารโซลเจลทำให้หมึกและน้ำยาไม่มาเกาะทำให้ลดเวลาการล้างและทำความสะอาด

แจ็คเก็ตรองโม
 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 1. Cylinder jacket

  Cylinder jacket รหัส M2.581.173N/05

  1 LE

  1 ชิ้น
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 2. Cylinder jacket

  Cylinder jacket รหัส S8.581.173N/05

  1 LE

  1 ชิ้น
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 3. Cylinder jacket

  Cylinder jacket รหัส S9.581.173N/05

  1 LE

  1 ชิ้น
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 4. Cylinder jacket

  Cylinder jacket รหัส L2.011.173S/

  1 LE

  1 ชิ้น. เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74 / XL 75
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 5. Cylinder jacket

  Cylinder jacket รหัส 52.581.173N/03

  1 LE

  1 ชิ้น.
  • Service Technician
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 6. Cylinder jacket

  Cylinder jacket รหัส 52.581.173N/04

  1 LE

  1 ชิ้น.
  • Service Technician
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 7. Cylinder jacket

  Cylinder jacket รหัส 61.581.173N/02

  1 LE

  1 ชิ้น.
  • Service Technician
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 8. Cylinder jacket

  Cylinder jacket รหัส 79.581.173N/04

  1 LE

  1 ชิ้น.
  • Service Technician
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 9. Cylinder jacket

  Cylinder jacket รหัส 81.581.173N/04

  1 LE

  1 ชิ้น.
  • Service Technician
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 10. Cylinder jacket

  Cylinder jacket รหัส 81.581.173N/05

  1 LE

  1 ชิ้น.
  • Service Technician
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 11. Cylinder jacket

  Cylinder jacket รหัส 87.581.173N/05

  1 LE

  1 ชิ้น.
  • Service Technician
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 12. Cylinder jacket

  Cylinder jacket รหัส 87.581.173N/06

  1 LE

  1 ชิ้น.
  • Service Technician
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 13. Cylinder jacket

  Cylinder jacket รหัส 91.581.173N/04

  1 LE

  1 ชิ้น.
  • Service Technician
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 14. Cylinder jacket

  Cylinder jacket รหัส C4.581.173N/05

  1 LE

  1 ชิ้น.
  • Service Technician
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 15. Cylinder jacket

  Cylinder jacket รหัส F2.011.194N/

  1 LE

  1 ชุด ประกอบด้วย 2 ชิ้น สำหรับหน่วย perfecting
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 16. Cylinder jacket

  Cylinder jacket รหัส F2.011.195N/

  1 LE

  1 ชุด ประกอบด้วย 2 ชิ้น สำหรับหน่วย perfecting
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 17. Cylinder jacket

  Cylinder jacket รหัส L2.581.173N/01

  1 LE

  1 ชุด ประกอบด้วย 2 ชิ้น สำหรับหน่วย perfecting
  • Service Technician
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 18. Cylinder jacket

  Cylinder jacket รหัส SA.581.173N/06

  1 LE

  1 ชิ้น.
  • Service Technician
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 19. Cylinder jacket  veredelt

  Cylinder jacket veredelt รหัส 93.581.173N/04

  1 LE

  1 ชิ้น.
  • Service Technician
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 20. Cylinder jacket Dicke 0,295 - 0,300

  Cylinder jacket Dicke 0,295 - 0,300 รหัส F4.011.194N/

  1 LE

  1 ชุด ประกอบด้วย 2 ชิ้น สำหรับหน่วย perfecting
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6