เลือกภาษา

หลอดอบแห้งชนิดคลื่นอินฟราเรด

หลอดอบแห้งคลื่นอินฟราเรดสำหรับหน่วยอบ DryStar สำหรับทำให้หมึกพิมพ์และน้ำยาเคลือบแห้งตัว หลอด IR ถูกแบบและมีการเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงที่ทนทานต่อการใช้งานและไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องพิมพ์

หลอดอบแห้งชนิดคลื่นอินฟราเรด
 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 1. Individual radiator kurzwellig

  Individual radiator kurzwellig รหัส 91.170.1311/

  1 LE

  1 ชิ้น
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 2. Individual radiator mittelwellig

  Individual radiator mittelwellig รหัส 91.170.1411/

  1 LE

  1 ชิ้น
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 3. IR radiator tube

  IR radiator tube รหัส G4.170.0101/01

  1 LE

  1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: SM 52
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 4. IR radiator tube 2R 4,6/4,6KW

  IR radiator tube 2R 4,6/4,6KW รหัส 6G.170.0301/01

  1 LE

  1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, PM 74, SM102, SX 102, SM 74, SX 74, XL 105, XL 106, XL 145/162
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 5. IR radiator tube 2R 5,15/5,15kW

  IR radiator tube 2R 5,15/5,15kW รหัส 7G.170.0301/01

  1 LE

  1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: XL145/162
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 6. IR radiator tube 2R 6,2kW

  IR radiator tube 2R 6,2kW รหัส F7.170.0771/02

  1 LE

  1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, Primefire 106, SM102, SX 102, XL 105
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 7. IR radiator tube 3kW kurzwellig

  IR radiator tube 3kW kurzwellig รหัส L6.170.0908/01

  1 LE

  1 ชิ้น. อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: CD 74 / XL 75
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 8. IR radiator tube 5,4 kW

  IR radiator tube 5,4 kW รหัส C7.170.0716/01

  1 LE

  1 ชิ้น. อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: CD 102 / CX 102
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 9. IR radiator tube CARB.ZWILLINGSROHR

  IR radiator tube CARB.ZWILLINGSROHR รหัส JB.170.0301/

  1 LE

  1 ชิ้น. อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: Primefire 106
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 10. IR radiator tube IR-Strahl 6kW,50/60Hz

  IR radiator tube IR-Strahl 6kW,50/60Hz รหัส C7.170.5299/

  1 LE

  1 ชิ้น.
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 11. IR radiator tube Karbon 0,4kW 0,4kW

  IR radiator tube Karbon 0,4kW 0,4kW รหัส C7.170.0704/01

  1 LE

  1 ชิ้น. อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: CD 102 / CX 102
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 12. IR radiator tube Karbon 3kW 3 kW

  IR radiator tube Karbon 3kW 3 kW รหัส C7.170.0703/01

  1 LE

  1 ชิ้น. อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: CD 102 / CX 102
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 13. IR radiator tube mittelwellig

  IR radiator tube mittelwellig รหัส 83.170.1411/01

  1 LE

  1 ชิ้น.
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 14. IR radiator tube mittelwellig  3kW

  IR radiator tube mittelwellig 3kW รหัส L6.170.0910/02

  1 LE

  1 ชิ้น. อะไหล่ชุดนี้เหมาะสำหรับเครื้องพิมพ์รุ่นดังนี้: CD 74 / XL 75
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 15. IR radiator tube SM 102 5,4 kW

  IR radiator tube SM 102 5,4 kW รหัส C7.170.0301/02

  1 LE

  1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, SM102, SX 102, XL 105
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 16. IR RADIATOR TUBE SM/CD 74 4,1/2,8 KW

  IR RADIATOR TUBE SM/CD 74 4,1/2,8 KW รหัส M6.170.0301/01

  1 LE

  1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74, XL 75, SM 74
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1