เลือกภาษา

ใบมีดปาดหมึกและน้ำยา

ใบมีดปาดหมึกและน้ำยาของแท้ได้มาตรฐานไฮเดลเบิร์ก ที่ให้มีความแข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ผลิตขจากวัสดุที่ได้มาตรฐานมีความทนทานต่อหมึกและน้ำยาเคมีที่ใช้กับเครื่องพิมพ์

ใบมีดปาดหมึกและน้ำยา
 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 1. Doctor blade

  Doctor blade รหัส C4.721.074 /

  1 LE

  1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, SM102, SX 102, SM 74, SX 74, CD 102, CX 102, SM102, SX 102, SM 74
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 2. Doctor blade

  Doctor blade รหัส C4.721.075 /

  1 LE

  1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, SM102, SX 102, SM 74, SX 74, CD 102, CX 102, SM102, SX 102, SM 74
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 3. Doctor blade

  Doctor blade รหัส C4.721.091 /

  1 LE

  1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, SM102, SX 102, SM 74
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 4. Doctor blade

  Doctor blade รหัส C4.721.092 /

  1 LE

  1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, SM102, SX 102, SM 74
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 5. Doctor blade

  Doctor blade รหัส MV.054.746 /

  1 LE

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 6. Doctor blade

  Doctor blade รหัส 01.006.105F/

  1 LE

  1 ชิ้น
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 7. Doctor blade

  Doctor blade รหัส G3.040.123 /02

  1 LE

  1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: SM 52
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 8. Doctor blade 10er Pack

  Doctor blade 10er Pack รหัส G4.203.038F/

  1 LE

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 9. Doctor blade kpl

  Doctor blade kpl รหัส G4.308.146F/03

  1 LE

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 10. Doctor blade kpl.

  Doctor blade kpl. รหัส G4.308.150F/01

  1 LE

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 11. Doctor blade Kunsstoffrakel

  Doctor blade Kunsstoffrakel รหัส C6.043.251 /

  1 LE

  1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, Primefire 106, SM102, SX 102, XL 105, XL 106, XL 145/162
  • อะไหล่
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 12. Rubber washup blade

  Rubber washup blade รหัส L2.010.403 /03

  1 LE

  ใบมีดรางล้างหมึกเครื่องXL75/CD74
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 13. Rubber washup blade

  Rubber washup blade รหัส 58.010.180 /02

  1 LE

  ใบมีดรางล้างหมึกเครื่องSORK
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 14. Rubber washup blade

  Rubber washup blade รหัส 69.010.180 /02

  1 LE

  ใบมีดรางล้างหมึกเครื่องGTO
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 15. Rubber washup blade

  Rubber washup blade รหัส G2.010.502 /04

  1 LE

  ใบมีดรางล้างหมึกเครื่องSM52
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1