เลือกภาษา

น้ำยาฟาวน์เท่น FOUNT 511 25L  ID: SUT1.F104705H

1 DRM

เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์ป้อนแผ่นที่ใช้ระบบอัลคัลเลอร์ ช่วยลดปริมาณการใช้แอลกอฮอล์ (IPA) บรรจุ 25 ลิตรต่อถัง
TH SUT1.F104705H_Saphira_Fount_511_25L.png
  • Saphira Low Migration

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

น้ำยาฟาวเท่นระบบอัลคัลเลอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ป้อนแผ่น

- ช่วยลดปริมาณการใช้แอลกอฮอล์ได้ในช่วง 8-12%
- ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำในการพิมพ์
- ช่วยให้งานพิมพ์มีสีสันสดใสและลดปัญหาในการพิมพ์
- มีบัฟเฟอร์ช่วยควบคุมความเป็นกรด-ด่างให้เหมาะกับการพิมพ์ในช่วง pH 4.8-5.5
- ป้องกันการเกิดแบคทีเรียและเมือกในระบบ ช่วยป้องกันการเกิดสนิม
น้ำยาฟาวน์เท่น FOUNT 511 25L สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1