เลือกภาษา

W7060 น้ำยาวอเตอร์เบส์ไพร์เมอร์ 20KG  ID: SUT1.HTW706020

1 DRM

น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสไพร์เมอร์ ใช้เคลือบก่อนนำไปเคลือบด้วยน้ำยายูวีด้วยระบบ Off-line เท่านั้น บรรจุ 20 กก.ต่อถัง
TH Saphira_Waterbase_Coating_20KG.png

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสไพร์เมอร์ ใช้เคลือบก่อนนำไปเคลือบด้วยน้ำยายูวีด้วยระบบ Off-line เท่านั้น แนะนำว่าควรทิ้งงานเคลือบด้วยไพร์เมอร์ไว้อย่างน้อย 12 ชั่วโมง ก่อนน้ำไปเคลือบต่อด้วยน้ำยายูวี

Saphira Waterbase Coating ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง ให้คุณภาพที่สูงกว่าในปริมาณที่เท่ากัน คือคำตอบของทุกงานเคลือบ ผลิตและนำเข้าจากยุโรป""
W7060 น้ำยาวอเตอร์เบส์ไพร์เมอร์ 20KG สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1