เลือกภาษา

ระบบคอมบิ (ผสม)

น้ำยาล้างผ้ายางและลูกกาวระบบคอมบิ (ผสม)

น้ำยาล้างทำความสะอาดสำหรับผ้ายางธรรมดาและลูกกาวคอมบิ (ลูกกาวกระเทย) รวมทั้งลูกกาวธรรมดา, สามารถล้างทำความสะอาดหมึกพิมพ์ฐานน้ำมัน และหมึกพิมพ์ยูวีได้, จุดวาบไฟมากกว่า 70 องศาเซลเซียส, ไม่มีส่วนประกอบของสารอะโรมาติกไฮโรคาร์บอนซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ