เลือกภาษา

น้ำยาฟาวน์เท่น

น้ำยาฟาวเท่น

Saphira Fountain น้ำยาฟาวเท่นมาตรฐานยอดนิยมเหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อในตลาด, มีบัฟเฟอร์ช่วยควบคุมความเป็นกรด-ด่างน้ำยาฟาวเท่นให้เหมาะกับการพิมพ์ในช่วง pH 4.8-5.5, มีให้เลือกแบบน้ำยาฟาวเท่นที่ลด/ไม่ใช้แอลกอฮอล์ และ น้ำยาฟาวเท่นชนิดที่ใช้คู่กับแอลกอฮอล์

น้ำยาฟาวน์เท่น