เลือกภาษา

น้ำยาเคมีกับเครื่องพิมพ์

ไฮเดลเบิร์ก ได้คัดสรรน้ำยาเคมีที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ให้เลือกหลากหลายประเภทให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้งานภายใต้ยี่ห้อ "Saphira" ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องพิมพ์และผู้ใช้งานแล้วยังยืดอายุการใช้งานเครื่องพิมพ์ให้ยาวนานขึ้น

น้ำยาเคมีกับเครื่องพิมพ์