เลือกภาษา

น้ำยาหลักล้างเพลท

เป็นน้ำยาล้างเพลทคุณภาพสูง ใช้อัตราการเสริมน้อย ไม่ทำให้เกิดตะกอนในเครื่องล้างเพลท มีค่า Conductivity (ค่าความเข้มข้นของน้ำ) คงที่ ทำให้ใช้งานได้ รักษาคุณภาพน้ำยาคงที่ และทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา

น้ำยาหลักล้างเพลท
 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 1. น้ำยาหลักล้างเพลทCtP Dev THD200 20L

  น้ำยาหลักล้างเพลทCtP Dev THD200 20L รหัส SUT1.EE4M5A1

  1 BOT

  น้ำยาหลักในการล้างเพลทCtP รุ่น ENERGY ELITE, AIYINDA 803 และ AIYINDA 703
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1