เลือกภาษา

น้ำยาที่ใช้กับเพลท

มีให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของเพลทแต่ละประเภท อาทิน้ำยาล้างเพลทCtP ระบบThermal, น้ำยาล้างเพลทระบบธรรมดา และกาวกัมเพลท ควรใช้ให้ถูกประเภทของเพลทและผสมตามสัดส่วนที่ถูกต้อง เพื่อการใช้งานเพลทได้เต็มประสิทธิภาพ

น้ำยาที่ใช้กับเพลท