เลือกภาษา

รุ่น Aiyinda 803

เพลท CtP คุณภาพสูงที่แผ่นเพลททำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูงจากประเทศจีนและมีการตรวจ QC อย่างเข้มข้น จากโรงงาน Agfa ในประเทศจีน เหมาะสำหรับการพิมพ์ยอดพิมพ์สูง ควรใช้คู่กับน้ำยาหลัก Energy Elite Dev THD200 และน้ำยาเสริม Energy Elite Rep THD200

รุ่น Aiyinda 803
 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 2. 2
 1. เพลท AIYINDA 803 ขนาด 0.27x760x660MM 50แผ่น

  เพลท AIYINDA 803 ขนาด 0.27x760x660MM 50แผ่น รหัส SUT1.AA8ORE9X

  1 PAK

  เพลท AIYINDA 803 ขนาด 0.27x760x660MM 50แผ่น
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 2. เพลท AIYINDA 803 ขนาด 1030 x 770 x 0.27mm (50แผ่น)

  เพลท AIYINDA 803 ขนาด 1030 x 770 x 0.27mm (50แผ่น) รหัส SUT1.AA8ORBJ2

  1 PAK

  เพลทCtP รุ่น AIYINDA 803 ขนาด 1030 x 770 x 0.27มม. บรรจุ 50 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 3. เพลท AIYINDA 803 ขนาด 1030 x 790 x 0.27mm (50แผ่น)

  เพลท AIYINDA 803 ขนาด 1030 x 790 x 0.27mm (50แผ่น) รหัส SUT1.AA8ORBK4

  1 PAK

  เพลทCtP รุ่น AIYINDA 803 ขนาด 1030 x 790 x 0.27มม. บรรจุ 50 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 4. เพลท AIYINDA 803 ขนาด 1040 x 800 x 0.27mm (50แผ่น)

  เพลท AIYINDA 803 ขนาด 1040 x 800 x 0.27mm (50แผ่น) รหัส SUT1.AA8ORBNB

  1 PAK

  เพลทCtP รุ่น AIYINDA 803 ขนาด 1040 x 800 x 0.27มม. บรรจุ 50 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 5. เพลท AIYINDA 803 ขนาด 1060 x 800 x 0.27mm (50แผ่น)

  เพลท AIYINDA 803 ขนาด 1060 x 800 x 0.27mm (50แผ่น) รหัส SUT1.AA8ORBSM

  1 PAK

  เพลทCtP รุ่น AIYINDA 803 ขนาด 1060 x 800 x 0.27มม. บรรจุ 50 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 6. เพลท AIYINDA 803 ขนาด 650 x 550 x 0.27mm (60แผ่น)

  เพลท AIYINDA 803 ขนาด 650 x 550 x 0.27mm (60แผ่น) รหัส SUT1.AA8ORA7C

  1 PAK

  เพลทCtP รุ่น AIYINDA 803 ขนาด 650 x 550 x 0.27มม. บรรจุ 60 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 7. เพลท AIYINDA 803 ขนาด 670 x 560 x 0.27mm (60แผ่น)

  เพลท AIYINDA 803 ขนาด 670 x 560 x 0.27mm (60แผ่น) รหัส SUT1.AA8ORA9G

  1 PAK

  เพลทCtP รุ่น AIYINDA 803 ขนาด 670 x 560 x 0.27มม. บรรจุ 60 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 8. เพลท AIYINDA 803 ขนาด 724 x 615 x 0.27mm (60แผ่น)

  เพลท AIYINDA 803 ขนาด 724 x 615 x 0.27mm (60แผ่น) รหัส SUT1.AA8ORBCP

  1 PAK

  เพลทCtP รุ่น AIYINDA 803 ขนาด 724 x 615 x 0.27มม. บรรจุ 60 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 9. เพลท AIYINDA 803 ขนาด 730 x 600 x 0.27mm (60แผ่น)

  เพลท AIYINDA 803 ขนาด 730 x 600 x 0.27mm (60แผ่น) รหัส SUT1.AA8ORBET

  1 PAK

  เพลทCtP รุ่น AIYINDA 803 ขนาด 730 x 600 x 0.27มม. บรรจุ 60 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 10. เพลท AIYINDA 803 ขนาด 745 x 605 x 0.27mm (60แผ่น)

  เพลท AIYINDA 803 ขนาด 745 x 605 x 0.27mm (60แผ่น) รหัส SUT1.AA8ORBGX

  1 PAK

  เพลทCtP รุ่น AIYINDA 803 ขนาด 745 x 605 x 0.27มม. บรรจุ 60 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 11. เพลท AIYINDA 803 ขนาด 745 x 660 x 0.27mm (50แผ่น)

  เพลท AIYINDA 803 ขนาด 745 x 660 x 0.27mm (50แผ่น) รหัส SUT1.AA8ORBFV

  1 PAK

  เพลทCtP รุ่น AIYINDA 803 ขนาด 745 x 660 x 0.27มม. บรรจุ 50 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 12. เพลท AIYINDA 803 ขนาด 760 x 605 x 0.27mm (50แผ่น)

  เพลท AIYINDA 803 ขนาด 760 x 605 x 0.27mm (50แผ่น) รหัส SUT1.AA8ORCAP

  1 PAK

  เพลทCtP รุ่น AIYINDA 803 ขนาด 760 x 605 x 0.27มม. บรรจุ 50 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 13. เพลท AIYINDA 803 ขนาด 760 x 635 x 0.27mm (50แผ่น)

  เพลท AIYINDA 803 ขนาด 760 x 635 x 0.27mm (50แผ่น) รหัส SUT1.AA8O68NG

  1 PAK

  เพลทCtP รุ่น AIYINDA 803 ขนาด 760 x 635 x 0.27มม. บรรจุ 50 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 14. เพลท AIYINDA 803 ขนาด 775 x 635 x 0.27mm (50แผ่น)

  เพลท AIYINDA 803 ขนาด 775 x 635 x 0.27mm (50แผ่น) รหัส SUT1.AA8O9SXY

  1 PAK

  เพลทCtP รุ่น AIYINDA 803 ขนาด 775 x 635 x 0.27มม. บรรจุ 50 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 15. เพลท AIYINDA 803 ขนาด 910 x 665 x 0.27mm (50แผ่น)

  เพลท AIYINDA 803 ขนาด 910 x 665 x 0.27mm (50แผ่น) รหัส SUT1.AA8ORCSQ

  1 PAK

  เพลทCtP รุ่น AIYINDA 803 ขนาด 910 x 665 x 0.27มม. บรรจุ 50 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 16. เพลท AIYINDA 803 ขนาด 915 x 715 x 0.27mm (50แผ่น)

  เพลท AIYINDA 803 ขนาด 915 x 715 x 0.27mm (50แผ่น) รหัส SUT1.AA8ORCVW

  1 PAK

  เพลทCtP รุ่น AIYINDA 803 ขนาด 915 x 715 x 0.27มม. บรรจุ 50 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 17. เพลท AIYINDA 803 ขนาด 925 x 740 x 0.27mm (50แผ่น)

  เพลท AIYINDA 803 ขนาด 925 x 740 x 0.27mm (50แผ่น) รหัส SUT1.AA8ORCZ5

  1 PAK

  เพลทCtP รุ่น AIYINDA 803 ขนาด 925 x 740 x 0.27มม. บรรจุ 50 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 18. เพลท AIYINDA803 ขนาด 0.27x1060x795-50แผ่น

  เพลท AIYINDA803 ขนาด 0.27x1060x795-50แผ่น รหัส SUT1.AA8ORBRK

  1 PAK

  เพลท CtP รุ่น Aiyinda803 ขนาด 1060 x 795 x 0.27มม. บรรจุ 50 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 19. เพลท AIYINDA803 ขนาด 945x665x0.27 มม.-50แผ่น

  เพลท AIYINDA803 ขนาด 945x665x0.27 มม.-50แผ่น รหัส SUT1.AA8ADGJ7

  1 PAK

  เพลท AIYINDA803 ขนาด 945x665x0.27 มม. บรรจุ 50แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 20. เพลท AIYINDA803 ขนาด0.27x1030x800-50แผ่น

  เพลท AIYINDA803 ขนาด0.27x1030x800-50แผ่น รหัส SUT1.AA8ORC9P

  1 PAK

  เพลทCtP รุ่น AIYINDA 803 ขนาด 1030 x 800 x 0.27มม. บรรจุ 50 แผ่นต่อกล่อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 2. 2