เลือกภาษา

หลอดอบแห้งคลื่นอินฟราเรด  ID: M6.170.0301/01

1 LE

1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74, XL 75, SM 74
TH M6.170.0301_01_radiator_SM.jpg
  • อะไหล่

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

หลอดอบแห้งคลื่นอินฟราเรด สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1