เลือกภาษา

Suction tape  ID: M3.020.014 /01

1 LE

1 ชิ้น. สายพานลมดูดส่วนป้อนกระดาษ
เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: PM 74, SM 74 / SX 74
TH M3.020.014_01Suction_tape.jpg
  • อะไหล่

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

Suction tape สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1