เลือกภาษา

เซนเซอร์  ID: M2.198.1563/06

1 LE

1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, SM 102
TH M2.198.1563-06_sensor.jpg
  • อะไหล่

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

เซนเซอร์ สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1