เลือกภาษา

สายพานลมดูดท้ายกระดาษ  ID: M2.015.878 /

1 LE

1 ชิ้น. สายพานลมดูดท้ายกระดาษ 20mm. สีเหลือง เรียบ กระดาษบางพิเศษ
เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74 / XL 75, CD 102 / CX 102, PM 52, PM 74, SM 102 / SX 102, SM 52 / SX 52, SM 74 / SX 74, XL 105 / XL 106, XL 145 / XL 162
  • อะไหล่

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

สายพานลมดูดท้ายกระดาษ สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1