เลือกภาษา

สายพานลมดูดท้ายกระดาษ  ID: M2.015.849F/

1 LE

สายพานลมดูดท้ายกระดาษ 20mm. สีเขียว เรียบ กระดาษบางพิเศษ (3 เส้น/ชุด)
เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74 / XL 75, SM 74 / SX 74
  • อะไหล่

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

สายพานลมดูดท้ายกระดาษ สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1