เลือกภาษา

สายพานลมดูด  ID: M2.015.848F/

1 LE

5 ชิ้น สำหรับ M2.015.880เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, Primefire 106, SM102, SX 102, XL 105, XL 106, XL 145/162
TH M2.015.848F_suction_tape.jpg
  • อะไหล่

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

สายพานลมดูด สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1