เลือกภาษา

Suction tape 25x M2.015.871  ID: M2.015.845F/

1 LE

25 ชิ้น สำหรับ M2.015.871เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, SM102, SX 102, XL 105
TH M2.015.845F_suction_tape.jpg
  • อะไหล่

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

Suction tape 25x M2.015.871 สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1