เลือกภาษา

Suction tape 5x M2.015.871  ID: M2.015.844F/

1 LE

สายพานลมดูดท้ายกระดาษ 20mm. สีเทา มีโคร่ง กระดาษบางพิเศษ (5 เส้น/ชุด)
เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102 / CX 102, SM 102 / SX 102, XL 105 / XL 106
  • อะไหล่

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

Suction tape 5x M2.015.871 สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1