เลือกภาษา

Axial fan D172 x 51  ID: L2.115.2610/

1 LE

1 ชิ้น. เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74 / XL 75, CD 102 / CX 102, CS 92, Primefire 106, SM 102 / SX 102, XL 105 / XL 106, XL 145 / XL 162
  • Service Technician

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

Axial fan D172 x 51 สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1