เลือกภาษา

Bio Speed

หมึกพิมพ์ออฟเซ็ตระบบธรรมดา รุ่น Bio Speed (หมึกถั่วเหลือง)

เป็นหมึกพิมพ์ฐานน้ำมันถั่วเหลือง, มีสีเนื้อหมึกที่แน่นทำให้พิมพ์ได้จำนวนมาก, เซ็ทตัวได้เร็ว, ลดปัญหาการซับหลังและกลับหน้าพิมพ์ได้เร็ว หมึกพิมพ์มีความสามารถในการทนถูสูง สามารถป้องกันงานพิมพ์เลอะจากกระบวนการหลังพิมพ์ได้ดีเยี่ยม

Bio Speed
 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 1. หมึก Bio Speed สีดำ 1kg

  หมึก Bio Speed สีดำ 1kg รหัส SUT1.VK10995D01B1

  1 CAN

  หมึก Bio Speed สีดำ 1kg
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 2. หมึก Bio Speed สีดำ 200kg

  หมึก Bio Speed สีดำ 200kg รหัส SUT1.VK10995D01MN

  1 DRM

  หมึก Bio Speed สีดำ 200kg
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 3. หมึก Bio Speed สีฟ้า 1kg

  หมึก Bio Speed สีฟ้า 1kg รหัส SUT1.VH10595D01B1

  1 CAN

  หมึก Bio Speed สีฟ้า 1kg
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 4. หมึก Bio Speed สีฟ้า 200kg

  หมึก Bio Speed สีฟ้า 200kg รหัส SUT1.VH10595D01MN

  1 DRM

  หมึก Bio Speed สีฟ้า 200kg
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 5. หมึก Bio Speed สีเหลือง 1kg

  หมึก Bio Speed สีเหลือง 1kg รหัส SUT1.VH10195D01B1

  1 CAN

  หมึก Bio Speed สีเหลือง 1kg
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 6. หมึก Bio Speed สีเหลือง 200kg

  หมึก Bio Speed สีเหลือง 200kg รหัส SUT1.VH10195D01MN

  1 DRM

  หมึก Bio Speed สีเหลือง 200kg
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 7. หมึก Bio Speed สีเเดง 200kg

  หมึก Bio Speed สีเเดง 200kg รหัส SUT1.VH10395D01MN

  1 DRM

  หมึก Bio Speed สีเเดง 200kg
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 8. หมึก Bio Speed สีแดง 1kg

  หมึก Bio Speed สีแดง 1kg รหัส SUT1.VH10395D01B1

  1 CAN

  หมึก Bio Speed สีแดง 1kg
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 9. หมึก PPSOS สีดำ 1kg (Soy Ink)

  หมึก PPSOS สีดำ 1kg (Soy Ink) รหัส SUT1.SINKP3010

  1 CAN

  หมึกพิมพ์ออฟเซ็ตฐานน้ำมันถั่วเหลือง(Soy Ink) สีดำ รุ่น PPSOS บรรจุ 1 กก.ต่อกระป๋อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 10. หมึก PPSOS สีฟ้า 1kg (Soy Ink)

  หมึก PPSOS สีฟ้า 1kg (Soy Ink) รหัส SUT1.SINKP3011

  1 CAN

  หมึกพิมพ์ออฟเซ็ตฐานน้ำมันถั่วเหลือง(Soy Ink) สีฟ้า รุ่น PPSOS บรรจุ 1 กก.ต่อกระป๋อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 11. หมึก PPSOS สีเหลือง 1kg (Soy Ink)

  หมึก PPSOS สีเหลือง 1kg (Soy Ink) รหัส SUT1.SINKP3013

  1 CAN

  หมึกพิมพ์ออฟเซ็ตฐานน้ำมันถั่วเหลือง(Soy Ink) สีเหลือง รุ่น PPSOS บรรจุ 1 กก.ต่อกระป๋อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 12. หมึก PPSOS สีแดง 1kg (Soy Ink)

  หมึก PPSOS สีแดง 1kg (Soy Ink) รหัส SUT1.SINKP3012

  1 CAN

  หมึกพิมพ์ออฟเซ็ตฐานน้ำมันถั่วเหลือง(Soy Ink) สีแดง รุ่น PPSOS บรรจุ 1 กก.ต่อกระป๋อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1