เลือกภาษา

รุ่น JAZZ 100

หมึกพิมพ์ออฟเซ็ตระบบธรรมดา รุ่น JAZZ 100

เป็นหมึกพิมพ์ฐานน้ำมัน,รับสีงานพิมพ์ได้รวดเร็วและควบคุมสีงานพิมพ์ได้สม่ำเสมอ, เซ็ทตัวได้เร็ว ลดปัญหาการซับหลัง และกลับหน้าพิมพ์ได้เร็ว

รุ่น JAZZ 100
 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 1. หมึก Jazz100 สีดำ 1kg

  หมึก Jazz100 สีดำ 1kg รหัส SUT1.INK109BL1

  1 CAN

  หมึกพิมพ์ออฟเซ็ตสีดำ รุ่น JAZZ 100 บรรจุ 1 กก.ต่อกระป๋อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 2. หมึก Jazz100 สีฟ้า 1kg

  หมึก Jazz100 สีฟ้า 1kg รหัส SUT1.INK109CY1

  1 CAN

  หมึกพิมพ์ออฟเซ็ตสีฟ้า รุ่น JAZZ บรรจุ 1 กก.ต่อกระป๋อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 3. หมึก Jazz100 สีเหลือง 1kg

  หมึก Jazz100 สีเหลือง 1kg รหัส SUT1.INK109YE1

  1 CAN

  หมึกพิมพ์ออฟเซ็ตสีเหลือง รุ่น JAZZ 100 บรรจุ 1 กก.ต่อกระป๋อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 4. หมึก Jazz100 สีแดง 1kg

  หมึก Jazz100 สีแดง 1kg รหัส SUT1.INK109MA1

  1 CAN

  หมึกพิมพ์ออฟเซ็ตสีแดง รุ่น JAZZ 100 บรรจุ 1 กก.ต่อกระป๋อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1