เลือกภาษา

รุ่น Elite ACE 620

หมึกพิมพ์ออฟเซ็ตระบบธรรมดา รุ่น Elite ACE 620

เป็นหมึกพิมพ์ฐานน้ำมัน,รับสีงานพิมพ์ได้รวดเร็วและควบคุมสีงานพิมพ์ได้สม่ำเสมอ, เซ็ทตัวได้เร็ว ลดปัญหาการซับหลัง และกลับหน้าพิมพ์ได้เร็ว

รุ่น Elite ACE 620