เลือกภาษา

ระบบพิมพ์ธรรมดา

หมึกพิมพ์ออฟเซ็ตระบบธรรมดา

มีเนื้อสีแน่น, พิมพ์ได้จำนวนมาก, ปรับสมดุลน้ำ-หมึกได้ง่าย, ไม่มีสารตะกั่วและสารโลหะหนักที่เป็นอันตราย, ผ่านการรับรองตามาตรฐาน RoHS, สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 2846 และ ISO 12647-2, มีเฉดสีให้เลือกแบบเอเซียและยุโรป มีให้เลือกทั้งหมึกฐานน้ำมันและฐานน้ำมันถั่วเหลือง

ระบบพิมพ์ธรรมดา
 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 2. 2
 1. หมึก Elite Pure 600 สีดำ 1kg (Soy Ink)

  หมึก Elite Pure 600 สีดำ 1kg (Soy Ink) รหัส SUT1.HS317

  1 CAN

  หมึกพิมพ์ออฟเซ็ตฐานน้ำมันถั่วเหลือง(Soy Ink) สีดำ รุ่น Elite Pure 600 บรรจุ 1 กก.ต่อกระป๋อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 2. หมึก Elite Pure 600 สีฟ้า 1kg (Soy Ink)

  หมึก Elite Pure 600 สีฟ้า 1kg (Soy Ink) รหัส SUT1.HS312

  1 CAN

  หมึกพิมพ์ออฟเซ็ตฐานน้ำมันถั่วเหลือง(Soy Ink) สีฟ้า รุ่น Elite Pure 600 บรรจุ 1 กก.ต่อกระป๋อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 3. หมึก Elite Pure 600 สีเหลือง 1kg (Soy Ink)

  หมึก Elite Pure 600 สีเหลือง 1kg (Soy Ink) รหัส SUT1.HS310

  1 CAN

  หมึกพิมพ์ออฟเซ็ตฐานน้ำมันถั่วเหลือง(Soy Ink) สีเหลือง รุ่น Elite Pure 600 บรรจุ 1 กก.ต่อกระป๋อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 4. หมึก Elite Pure 600 สีแดง 1kg (Soy Ink)

  หมึก Elite Pure 600 สีแดง 1kg (Soy Ink) รหัส SUT1.HS311

  1 CAN

  หมึกพิมพ์ออฟเซ็ตฐานน้ำมันถั่วเหลือง(Soy Ink) สีแดง รุ่น Elite Pure 600 บรรจุ 1 กก.ต่อกระป๋อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 5. หมึก Multicolor 110 สีม่วง 2.5kg (violet)

  หมึก Multicolor 110 สีม่วง 2.5kg (violet) รหัส SUT1.VZ19401N7JBM

  1 CAN

  หมึก Multicolor 110 สีม่วง 2.5kg (violet)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 6. หมึก Multicolor 110 สีเขียว 2.5kg (green)

  หมึก Multicolor 110 สีเขียว 2.5kg (green) รหัส SUT1.VZ19600I7JBM

  1 CAN

  หมึก Multicolor 110 สีเขียว 2.5kg (green)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 7. หมึก Bio Speed สีดำ 1kg

  หมึก Bio Speed สีดำ 1kg รหัส SUT1.VK10995D01B1

  1 CAN

  หมึก Bio Speed สีดำ 1kg
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 8. หมึก Bio Speed สีดำ 200kg

  หมึก Bio Speed สีดำ 200kg รหัส SUT1.VK10995D01MN

  1 DRM

  หมึก Bio Speed สีดำ 200kg
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 9. หมึก Bio Speed สีฟ้า 1kg

  หมึก Bio Speed สีฟ้า 1kg รหัส SUT1.VH10595D01B1

  1 CAN

  หมึก Bio Speed สีฟ้า 1kg
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 10. หมึก Bio Speed สีฟ้า 200kg

  หมึก Bio Speed สีฟ้า 200kg รหัส SUT1.VH10595D01MN

  1 DRM

  หมึก Bio Speed สีฟ้า 200kg
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 11. หมึก Bio Speed สีเหลือง 1kg

  หมึก Bio Speed สีเหลือง 1kg รหัส SUT1.VH10195D01B1

  1 CAN

  หมึก Bio Speed สีเหลือง 1kg
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 12. หมึก Bio Speed สีเหลือง 200kg

  หมึก Bio Speed สีเหลือง 200kg รหัส SUT1.VH10195D01MN

  1 DRM

  หมึก Bio Speed สีเหลือง 200kg
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 13. หมึก Bio Speed สีเเดง 200kg

  หมึก Bio Speed สีเเดง 200kg รหัส SUT1.VH10395D01MN

  1 DRM

  หมึก Bio Speed สีเเดง 200kg
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 14. หมึก Bio Speed สีแดง 1kg

  หมึก Bio Speed สีแดง 1kg รหัส SUT1.VH10395D01B1

  1 CAN

  หมึก Bio Speed สีแดง 1kg
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 15. หมึก Biospeed YG สีเหลือง 1kg

  หมึก Biospeed YG สีเหลือง 1kg รหัส SUT1.VH151JAD7DB1

  1 CAN

  หมึก Biospeed YG สีเหลือง 1kg
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 16. หมึก Biospeed YG สีเหลือง 2.5 kg

  หมึก Biospeed YG สีเหลือง 2.5 kg รหัส SUT1.VH151JAD7DBM

  1 CAN

  หมึก Biospeed YG สีเหลือง 2.5 kg
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 17. หมึก Biospeed YG สีเหลือง 200 kg

  หมึก Biospeed YG สีเหลือง 200 kg รหัส SUT1.VH151JAD7DMN

  1 DRM

  หมึก Biospeed YG สีเหลือง 200 kg
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 18. หมึก Biospeed YG สีเหลือง 2kg

  หมึก Biospeed YG สีเหลือง 2kg รหัส SUT1.VH151JAD7DR1

  1 CAN

  หมึก Biospeed YG สีเหลือง 2kg
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 19. หมึก Ink Multicolor 100 สีส้ม 1kg (orange)

  หมึก Ink Multicolor 100 สีส้ม 1kg (orange) รหัส SUT1.VZ19200I7JB1

  1 CAN

  หมึก Ink Multicolor 100 สีส้ม 1kg (orange)
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 20. หมึก Jazz100 สีดำ 1kg

  หมึก Jazz100 สีดำ 1kg รหัส SUT1.INK109BL1

  1 CAN

  หมึกพิมพ์ออฟเซ็ตสีดำ รุ่น JAZZ 100 บรรจุ 1 กก.ต่อกระป๋อง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 2. 2