เลือกภาษา

รุ่น HFD

หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบ Anicolor รุ่น HFD

เป็นหมึกคุณภาพสูง มาตรฐานยุโรป ที่มีการพัฒนาเนื้อสีให้มึความเข้าเนื้อสีสูงสุด

รุ่น HFD