เลือกภาษา

หมึกพิมพ์ออฟเซ็ต

หมึกพิมพ์ออฟเซ็ต

ประกอบด้วยหมึกพิมพ์ 4 สีโปรเซส (ดำ,ฟ้า,แดง,เหลือง) มีให้เลือกใช้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานตามประเภทของระบบการพิมพ์และวัสดุพิมพ์ที่หลากหลาย พิมพ์งานได้สีสันสดสวย ผ่านมาตรฐาน ISO 12647-2

หมึกพิมพ์ออฟเซ็ต