เลือกภาษา

วอเตอร์เบส

น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบส

เป็นน้ำยาเคลือบฐานน้ำ สามารถใช้งานได้ดีทั้งระบบหน่วยคลือบระบบ In-line และ Off-line มีคุณสมบัติหลากหลายให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน อาทิ เงาและด้าน หรือคุณสมบัติพิเศษเช่น งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อาหารที่สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง (Food Direct Contact),ทนทานต่อการขัดถู เป็นต้น

วอเตอร์เบส
 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1
 1. W3610 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสด้านพิเศษ EX. MATT 20KG

  W3610 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสด้านพิเศษ EX. MATT 20KG รหัส SUT1.HTW361020

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสชนิดด้านพิเศษ ให้ค่าความเงาอยู่ที่ประมาณ 10 Gloss Point (ขึ้นอยู่กับชนิดกระดาษ) บรรจุ 20 กก.ต่อถัง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 2. W3635 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสด้าน 20KG

  W3635 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสด้าน 20KG รหัส SUT1.HTW363520

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสชนิดด้านมาตรฐาน ให้ค่าความเงาอยู่ที่ประมาณ 35 Gloss Point (ขึ้นอยู่กับชนิดกระดาษ) บรรจุ 20 กก.ต่อถัง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 3. W3665-60 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสเงา 1,000KG

  W3665-60 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสเงา 1,000KG รหัส SUT1.HTW3665100060

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสชนิดเงา ให้ค่าความเงาอยู่ที่ประมาณ 65 Gloss Point (ขึ้นอยู่กับชนิดกระดาษ) ผ่านมาตรฐาน ISEGAสามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง (Food Direct Contact) บรรจุ 1,000 กก.ต่อถัง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 4. W3665-60 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสเงา 125KG

  W3665-60 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสเงา 125KG รหัส SUT1.HTW3665125-60

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสชนิดเงา ให้ค่าความเงาอยู่ที่ประมาณ 65 Gloss Point (ขึ้นอยู่กับชนิดกระดาษ) สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง (Food Direct Contact) ผ่านมาตรฐาน ISEGA บรรจุ 125 กก.ต่อถัง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 5. W3665-60 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสเงา 20KG

  W3665-60 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสเงา 20KG รหัส SUT1.HTW366520-60

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสชนิดเงา ให้ค่าความเงาอยู่ที่ประมาณ 65 Gloss Point (ขึ้นอยู่กับชนิดกระดาษ) ผ่านมาตรฐาน ISEG สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง (Food Direct Contact) บรรจุ 20 กก.ต่อถัง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 6. W3395 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบส BARRIER 20kg

  W3395 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบส BARRIER 20kg รหัส SUT1.HTW3395020

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสสำหรับกันไขมัน ผ่านมาตรฐาน ISEGAสามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง (Food Direct Contact) บรรจุ 20 กก.ต่อถัง
  • Saphira Low Migration
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 7. W3615 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสด้านพิเศษ20KG

  W3615 น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสด้านพิเศษ20KG รหัส SUT1.HTW361520

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสชนิดด้านมาตรฐาน ให้ค่าความเงาอยู่ที่ประมาณ 35 Gloss Point (ขึ้นอยู่กับชนิดกระดาษ) บรรจุ 20 กก.ต่อถัง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 8. W7050-60 น้ำยาวอเตอร์เบสเงากันน้ำซึม BARRIER 20kg

  W7050-60 น้ำยาวอเตอร์เบสเงากันน้ำซึม BARRIER 20kg รหัส SUT1.HTW705020-60

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสสำหรับกันน้ำซึม ผ่านมาตรฐาน ISEGA สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง (Food Direct Contact) บรรจุ 20 กก.ต่อถัง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 9. W7060 น้ำยาวอเตอร์เบส์ไพร์เมอร์ 20KG

  W7060 น้ำยาวอเตอร์เบส์ไพร์เมอร์ 20KG รหัส SUT1.HTW706020

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสไพร์เมอร์ ใช้เคลือบก่อนนำไปเคลือบด้วยน้ำยายูวีด้วยระบบ Off-line เท่านั้น บรรจุ 20 กก.ต่อถัง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 10. W7510-60 น้ำยาวอเตอร์เบสเงาสูง 20kg

  W7510-60 น้ำยาวอเตอร์เบสเงาสูง 20kg รหัส SUT1.HTW751020

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสชนิดเงาสูง ให้ค่าความเงาอยู่ที่ประมาณ 75 Gloss Point (ขึ้นอยู่กับชนิดกระดาษ) ไม่เหมาะสำหรับการเคลือบ 2 ด้าน บรรจุ 20 กก.ต่อถัง
  • Saphira Eco
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 11. W7625 น้ำยาไพร์เมอร์ INLINE PRIMER 125KG

  W7625 น้ำยาไพร์เมอร์ INLINE PRIMER 125KG รหัส SUT1.HTW7625125

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสไพร์เมอร์ เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์ระบบ Double Coater เพื่อให้สามารถเคลือบน้ำยายูวีต่อได้ทันที บรรจุ 125 กก.ต่อถัง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 12. W7625 น้ำยาไพร์เมอร์ INLINE PRIMER 200KG

  W7625 น้ำยาไพร์เมอร์ INLINE PRIMER 200KG รหัส SUT1.HTW7625200

  1 DRM

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 13. W8731-60 วอเตอร์เบสขัดเงา 20KG

  W8731-60 วอเตอร์เบสขัดเงา 20KG รหัส SUT1.HTW873120

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสขัดเงา ด้วยเครื่องรีดความร้อน บรรจุ 20 ต่อถัง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 14. W8731-70 วอเตอร์เบสขัดเงา 20KG

  W8731-70 วอเตอร์เบสขัดเงา 20KG รหัส SUT1.HTW873120-70

  1 DRM

  HTW 8731-70 วอเตอร์เบสขัดเงา 20KG
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 15. น้ำยาวอเตอร์เบส์ไพร์เมอร์ W4430-60 125kg

  น้ำยาวอเตอร์เบส์ไพร์เมอร์ W4430-60 125kg รหัส SUT1.HTW4430125-60

  1 DRM

  น้ำยาวอเตอร์เบส์ไพร์เมอร์ W4430-60 125kg
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 16. น้ำยาเคลือบ W7580-70 125kg

  น้ำยาเคลือบ W7580-70 125kg รหัส SUT1.HTW7580125-70

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบ W7580-70 125kg
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 17. น้ำยาเคลือบ W7580-70 20kg

  น้ำยาเคลือบ W7580-70 20kg รหัส SUT1.HTW758020

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบ W7580-70 20kg
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 18. น้ำยาเคลือบเงากระดาษ

  น้ำยาเคลือบเงากระดาษ รหัส SUT1.HTW758020-60

  1 DRM

  น้ำยาเคลือบวอเตอร์เบสชนิดเงา บรรจุ 20 กก.ต่อถัง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  สินค้าพร้อมส่ง

  No price available.
  กรุณาสอบถามราคา

 1. 20
 2. 30
 3. 50
 1. 1