เลือกภาษา

เซนเซอร์  ID: G4.110.2581/

1 LE

1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, PM 52, PM 74, SM102, SX 102, SM 52, SX 52, XL 105
  • อะไหล่

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

เซนเซอร์ สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1