เลือกภาษา

Filter cartridge KLT 15 / 25 /40  ID: G2.102.1981/

1 LE

1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: PM 52, QM 46, SM 52, SX 52, PM 52, GTO 52, QM 46, SM 52
TH G2.102.1981_filter_catridge.jpg
  • อะไหล่

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

Filter cartridge KLT 15 / 25 /40 สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1