เลือกภาษา

Suction tape 25x F4.614.891 /  ID: F4.614.893F/

1 LE

25 ชิ้นเหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74, XL 75, SM102, SX 102, XL 105, XL 106, XL 145/162, SM102, SX 102, XL 105, XL 106, SM102, SX 102, XL 105
TH F4.614.893F_suction_tape.jpg
  • อะไหล่

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

Suction tape 25x F4.614.891 / สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1