เลือกภาษา

Extension line Stapeltemp.sensor  ID: F2.147.7330/

1 LE

1 ชิ้น. เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102 / CX 102, CS 92, SM 102 / SX 102, SM 52 / SX 52, XL 105 / XL 106, XL 145 / XL 162
  • Service Technician

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

Extension line Stapeltemp.sensor สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1