เลือกภาษา

Blower G1G144-AF25-09  ID: F2.115.2521/03

1 LE

1 ชิ้น. เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74 / XL 75, CD 102 / CX 102, CS 92, PM 74, Primefire 106, SM 102 / SX 102, SM 74 / SX 74, XL 105 / XL 106, XL 145 / XL 162
TH F2.115.2521_03Blower_G1G144-AF25-09.jpg
  • Service Technician

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

Blower G1G144-AF25-09 สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1