เลือกภาษา

Separator finger  ID: F2.028.476S/

1 LE

1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, Dymatrix, Primefire 106, SM102, SX 102, XL 105, XL 106, XL 145/162
TH F2.028.476S_seperator_finger.jpg
  • อะไหล่

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

Separator finger สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1