เลือกภาษา

หลอดอบแห้งคลื่นอินฟราเรด  ID: C7.170.0301/02

1 LE

1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, SM102, SX 102, XL 105
TH G4.170.0101-01_IR_radiator_tube.jpg
  • อะไหล่

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

หลอดอบแห้งคลื่นอินฟราเรด สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1