เลือกภาษา

Threaded ring  ID: C6.011.018 /03

1 LE

1 ชิ้น. เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102 / CX 102, SM 102 / SX 102
TH C6.011.018_03Threaded_ring.jpg
  • Service Technician

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

Threaded ring สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1