เลือกภาษา

Axial fan AL 119x38 IL  ID: C5.115.2421/

1 LE

1 ชิ้น. เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 74 / XL 75, CD 102 / CX 102, GTO 52, PM 74, SM 102 / SX 102, SM 52 / SX 52, SM 74 / SX 74, XL 105 / XL 106
  • Service Technician

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

Axial fan AL 119x38 IL สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1