เลือกภาษา

Outer ring  ID: C5.040.448 /01

1 LE

1 ชิ้น. เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102 / CX 102, CS 92, SM 102 / SX 102
TH C5.040.448_01Outer_ring.jpg
  • Service Technician

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

Outer ring สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1