เลือกภาษา

ประเก็นเฟรมข้าง OS  ID: C5.012.376 /03

1 LE

1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, CD 102
TH C5.012.376_03_gasket_OS.jpg
  • อะไหล่

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

ประเก็นเฟรมข้าง OS สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1