เลือกภาษา

Doctor blade  ID: C4.721.092 /

1 LE

1 ชิ้น เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้: CD 102, CX 102, SM102, SX 102, SM 74
TH C4.721.092_doctor_blade.jpg
  • อะไหล่

สินค้าพร้อมส่ง

No price available.
กรุณาสอบถามราคา

ข้อมูลสินค้า

Doctor blade สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อ ในการเพิ่มขึ้นของ 1